Leverings- en betalingsvoorwaarden

Betaling van uw bestelling kunt u doen op mijn bankrekeningnummer bij de Triodosbank NL34TRIO0198522827 t..n.v. J. van Unen. 

Ik verzoek u niet van tevoren te betalen, maar te wachten op de orderbevestiging voorafgaande aan de levering.

De catalogusprijzen zijn inclusief BTW.

De verpakking- en verzendkosten binnen Nederland bedragen € 7.95. Bij bestellingen boven € 75,- worden geen verzendkosten in rekening gebracht.

Na uw bestelling zal een orderbevestiging aan u worden verstuurd.

U kunt ook zelf een verzenddatum aangeven, waarmee ik uiteraard rekening zal houden.

De verzendatum is door u aan te geven bij uw bestelling in de webwinkel.

Indien er geen betaling is ontvangen zullen wij de bestelling annuleren en de planten niet langer reserveren.

Het afhalen van planten is niet mogelijk.

Prijzen:

De prijzen die vermeld staan op de website zijn de actuele prijzen. Wijzigingen worden direct op de website vermeld.

Klantgegevens:

De gegevens van klanten worden door mij opgeslagen. Het betreft : naam,  adres,  postcode, woonplaats, (eventueel) telefoonnummer en emailadres.  Naast deze gegevens worden ook uw gegevens m.b.t. bestellingen, facturen en betalingen bewaard. Het spreekt voor zich dat deze gegevens niet aan derden zullen worden verstrekt en ook niet voor andere doeleinden zullen worden gebruikt.

Klachten:

Klachten over de geleverde hosta’s  dienen zo snel mogelijk te worden ingediend, doch in ieder geval binnen zeven dagen na levering. U kunt u klacht per email indienen. Wij zullen de ontvangst van uw klacht bevestigen.

Klachten over het vervoer dienen bij de vervoerder te worden ingediend.

Garantie:

Garantie op de groei/hergroei van de planten kan ik u niet geven. Uiteraard is mijn streven erop gericht om hoogwaardige kwaliteit te leveren. Zijn er toch problemen met de planten dan ben ik wel te allen tijde bereid om naar een oplossing te zoeken.  Dit betekent ook dat er geen schadevergoeding zal worden gegeven indien er sprake mocht zijn van vorstschade of schade door andere bijzondere weersomstandigheden. Overigens zijn hosta’s zeer winterhard en is vorstschade nauwelijks aan de orde.  De door u besteld hosta’s dienen bij ontvangst direct uit de verpakking gehaald te worden teneinde schade (o.a uitdroging) te voorkomen.

Plantbeschrijvingen:

U kunt geen rechten ontlenen aan de beschrijvingen van de planten in de catalogus.  Met name de bloeitijd en de grootte van de plant zijn sterk afhankelijk van lokale factoren, alsmede van klimatologische omstandigheden en de grondsoort. De vermelde gegevens geven hooguit een indicatie aan. De afgebeelde  hosta’s  zijn volwassen planten en dienen slechts als voorbeeld voor de te leveren hosta’s.