Terminologie

Verklaring gebruikte termen in de catalogus.

Naam:

Achter de naam is de naam van de vinder van deze hosta vermeld evenals het jaar waarin de hosta is geregistreerd. Registratie van hosta’s                  plaats  bij de AHS (American Hosta Society).  Wanneer een hosta een ‘cultivar’ (gekweekte cultuurvarieteit) is wordt de naam tussen aanhalingstekens vermeld                vermeld en begint de naam met een hoofdletter.  Wanneer het een natuurlijke soort betreft worden geen hoofdletters en aanhalingstekens gebruikt.       

Hybride:             

Een kruising tussen twee planten, waarbij handmatig het stuifmeel van de ene plant naar de andere wordt overgebracht. Dit is een heel veel toegepaste techniek in de plantenkwekerij om nieuwe soorten te verkrijgen. Een van de redenen voor deze techniek is om tot een verbeterde plant te komen.

Sport:                   Dit is een natuurlijke mutatie van een hosta. Hierbij vindt er een genetische verandering plaats in de plant. Deze verandering is met name zichtbaar in de kleur van het blad.

Grootte:              Deze maten zijn indicaties en zijn afhankelijk van o. a de bodemstructuur en weersomstandigheden. Hosta’s hebben enige jaren nodig om zich te ontwikkelen tot een volwaardige plant.

Bloeitijd:             Ook de bloeitijd is een indicatie en ook sterk afhankelijk van klimatologische omstandigheden.

Groei:                   Hiervoor geldt hetzelfde als voor grootte en bloeitijd.

Zaailing:               Deze hosta’s zijn voortgekomen uit het zaad van de hier vermelde hosta.

Vergelijkbaar:   Deze hosta hebben zeer sterke overeenkomst, maar zijn toch een ander ‘soort’.

OS:                        Orignator'sl Stock.  Dit betekent dat de hosta rechtstreeks afkomstig is van de moederplant