"What's in a Hosta Name"

Heel vaak heb ik mij afgevraagd, als ik weer nieuwe hosta’s had aangeschaft, wat er achter de naam van de hosta schuilging. Daarom leek mij interessant om eens te kijken naar de achtergrond van de naam van een hosta. Waar komt de naam vandaan? Wat is betekenis? Enz.  Ik hoop in de nabije toekomst meer hosta’s onder de loep te kunnen nemen. De artikelen onder naam “What’s in a Hosta Name” komen uit uitgaven van The Hosta Journal, een uitgave van The American Hosta Society, en geschreven door Prof. Warren I. Pollock. Enkele van zijn beschrijvingen van diverse hosta’s zijn door mij in een verkorte versie hier weergegeven. Prof. Pollock heeft toestemming gegeven om zijn artikelen te vertalen, te bewerken en te publiceren in het ‘Het Hostablad’ van de Nederlandse Hostavereniging en ook op mijn website. 

‘Praying Hands’
Jerry Williams, een Amerikaan, kocht deze hosta in een kleine kwekerij in Wisconsin in 1991. Toen hij een medewerker vroeg naar de naam kreeg hij als antwoord “Het is een hosta”. Williams zei, “Ja dat weet ik, maar welke variëteit is het?”. Het antwoord was, “Ik heb geen idee”. Williams vroeg, “Voor hoeveel wil je het verkopen?”. “Wat denk je van $ 3,95?’. “Prima, ik neem het”. Thuisgekomen probeerde hi de hoste te identificeren in ‘The hosta Book’ van Paul Aden en ‘The Genus Hosta - Giboshi Zoku’ van George Schmid, maar zonder succes. In 1994 liet hij een opgepotte ‘Praying Hands’ zien aan Ken Anderson en Hideko Gowen, 2 hosta experts. Beiden vertelden dat ze deze hosta nog niet eerder hadden gezien en ze gaven Jerry het advies het te benamen en te registreren. De gelijkenis met de ets van de Duitse kunstenaar Albrecht Dürer, genaamd ‘Praying Hands” uit 1508 was aanleiding om deze hosta ‘Praying Hands’ te noemen. De bladeren zijn soms zo gevouwen dat de randen elkaar raken. Ook staat het blad vrij rechtop. In 1994 gaf Jerry Williams een exemplaar aan de kweker Walter Hoover, waarna de opmars is begonnen.  Vooral na de introductie heeft  ‘Praying Hands’, in ’96 en’97,  diverse prijzen gewonnen.  

Het langwerpige blad van ‘Praying Hands’ is donkergroen met een goudgele rand.

(uit ‘the Hosta Journal’, Volume 29, Number  1)

 

‘Mighty Mouse’ en H. ‘Pure Heart’.

Het begon ooit met de H. ‘Blue Mouse Ears’, in 2000 geregistreerd door Emile en Jane Deckert.

In 2016 waren er al ongeveer 40 variëteiten. Het zullen er nu wel weer meer zijn.

Een van de nakomelingen uit 2006 uit de weefselkweek  van H. ‘Blue Mouse Ears’  van Walters Gardens uit Michigan, USA is H. ‘Mighty Mouse’, blauw-groen met een gele rand, later verkleurend naar grijs-groen met een witte rand. Overigens zijn uit H. ‘Mighty Mouse’ de sporten H. ‘Mouse Tracks’ en ‘Pure Heart’ ontstaan, beiden geregistreerd in 2009. Echter bij de registraties van de laatste 2 werden zij beschouwd als sporten van H. ‘Blue Mouse Ears’.

In de 40-er jaren van de vorige eeuw ontwikkelde de Amerikaanse filmstudio Terrytoons  de superheld cartoon Mighty Mouse. In 1942 verscheen Mighty Mouse voor het eerst als parodie op Superman in de Cartoon ‘The Mouse of Tomorrow’, aanvankelijk als Super Mouse, maar deze naam werd snel  veranderd in Mighty Mouse, daar de naam Super Mouse al voorkwam in stripboeken.  Mighty Mouse had aanvankelijk een blauw kostuum doch dat veranderde na een tijdje in een geel kostuum. De hometown van Mighty Mouse was Mouseville.

Nog aardig is te vermelden dat Mighty Mouse een vriendin had, genaamd Pearl Pureheart. Dit was voor Walters Gardens aanleiding om een sport uit H. ‘Mighty Mouse’ te vernoemen naar deze vriendin. De naam Pearl Pureheart ( pearl = gebroken wit, pure = geen spikkels en heart = bladcentrum: gebroken wit egaal centrum)  vond men toch niet commercieel genoeg en werd veranderd in Pure Heart.  Zo is H. ‘Pure Heart’ ontstaan.

Amy Bergeron van Walters Gardens en de naamgever van H. ‘Mighy Mouse’  vertelde dat ze op de kwekerij het lied ‘Mighty Mouse Song’ zongen.

De tekst was als vogt:

Mr. Trouble never hangs around

When he hears this mighty sound…

“Here I come to save the day!”

That means that Mighty Mouse is on the way

Yes sir, when there is wrong to right

Mighty Mouse will joint the fight

On the sea or on the land

He gets the situation well in  hand

 

So though we are in danger

We never despair

Because we know that where there’s danger

He is there!

He is there!

On the land!

On the sea!

In the air!

We’re not worryin’ at all

We’re just listenin’ for his call

“Here I come to save the day!”

That means that Mighty Mouse is on the way!

 

‘Wolverine’
Geintroduceerd in 1995 door Jim Wilkins uit Jackson, Michigan. ‘Wolverine’ is een medium hosta met blauwgroen puntig blad met een gele rand dat in de loop van het seizoen verkleurt naar donkergroen.

Jim Wilkins was aanhanger van het ‘Michigan Wolverines football team’ van de University of Michigan.  In 1998 wonnen de Wolverines de zogenaamde ‘Rose Bowl’. De ‘Rose Bowl’ is een competitie tussen Amerikaanse universiteitsteams. Zij spelen American Football.  (uit ‘the Hosta Journal, Volume 29, Number 1)

‘Empress Wu’

Van ‘Empress Wu’ wordt gezegd dat het de grootste hosta is die er thans bestaat.  Zij is voor de verkoop geïntroduceerd in 2008 door Brian en Virginia Skaggs uit Lowell, Indiana. Het is een zaailing van ‘Big John’. Clarence Owens uit Michigan heeft ‘Big John’ in 1986 geregistreerd als zaailing van sieboldiana ‘Mira’. Volgens George Schmid, die o.a. een studie heeft gemaakt van de Hosta sieboldiana, heeft ‘Empress Wu’ een montana achtergrond.  De naam is afkomstig van keizerin Wu Zeitan uit China, die leefde van 625 tot 705 n.Chr. De naamgever had ook kunnen kiezen voor Alice, de naam van zijn grootmoeder  of Beth, de naam van zijn moeder, maar hij heeft gekozen voor een van de krachtigste vrouwen uit de geschiedenis.  Wu Zeitan is de enige vrouwelijke keizer(in) geweest van China. Zij was keizerin van de Zhou-dynastie van 690 tot 705. Vlak voor haar dood in 705 werd zij middels een coup afgezet.

 (uit ‘the Hosta Journal’, Volume 42, Number 1)

‘Ben Vernooij’

Naast zijn 40-urige werkweek startte  Paul Vernooij in 1987 een kwekerij van vaste planten in Hillegom. Na 5 jaar was zijn kwekerij dermate gegroeid dat hij zijn vaste baan heeft opgezegd om zich volledig te concentreren op de kwekerij. Enige jaren later trad zijn broer Ben toe. Er werden diverse soorten vaste planten geteeld, maar het hart lag bij de hosta en de pioenroos. In 2006 verhuisde het bedrijf naar een groter perceel in de Zilk. Het was een bewogen jaar m.n. door het overlijden in het voorjaar van Ben. Ben leed aan kanker. Zijn echtgenote Rian runde vanaf dat moment het bedrijf samen met Paul.

In mei 2012 vond op de Keukenhof de doop plaats van de hosta ‘Ben Vernooij’.  Dat gebeurde door de nog jonge dochters van Ben Vernooij, Marije, Femke en Veerle. De doop van deze hosta was een eerbetoon aan Ben Vernooij, een enorme liefhebbers van hosta’s. Een deel van de financiële opbrengsten zal ten goede komen aan het kankeronderzoek. De hosta ‘Ben Vernooij’ is een prachtige en zeer populaire hosta. Tot slot: Vernooij VOF presenteert zich in het buitenland onder de naam Vernooy , gezien het internationale karakter van het huidige bedrijf.  Vorig jaar overleed op 25 juli 2016 Paul Vernooij heel plotseling in zijn slaap.

‘El Niño’

El Niño betekent ‘kleine jongen’ in het Spaans, maar El Niño is beter bekend als het periodieke klimaat fenomeen waarin tropisch water uit de Stille Oceaan buitengewoon wordt opgewarmd en daardoor wereldwijd weerpatronen veranderen en waarin in de ene regio regenval toeneemt en in de andere grote droogte ontstaat. Zuid-Amerikanen hebben gekozen voor de naam El Niño, daar de weersverandering plaatsvindt rond Kerstmis. De naam  verwijst naar het Christus kind.

H. ‘El Niño’ is ontwikkeld door hostakweker Piet Warmerdam uit Noordwijk. H. ‘El Niño’ is in 2003 geregistreerd als een hybride van H. ‘Halcyon’ x een selectie van H. tardiflora, doch wordt beschouwd als een sport van H. ‘Halcyon’. Een andere vorm van H. ‘Halcyon’ met een witte rand, die erg veel gelijkenis vertoont met H. ‘El Niño’,  is H. ‘First Frost’, ook een zeer populaire hosta en  een sport uit de weefselkweek.  Toen Piet Warmerdam H. ‘El Niño’ voor het eerst zag riep de hosta associaties op met hevige stormen van krachtige diep blauwe golven veroorzaakt door het fenomeen El Niño.

‘Gunther’s Prize’

De naam van ‘Gunthers Prize’ is verbonden aan de conventie van de American Hosta Society in Indianapolis in 1997. Een paar jaar eerder had Bob Solberg van de Green Hill Farm deze hosta gevonden in een party ‘Sum and Substance’. ‘Gunther’s Prize’  kenmerkt zich door  een enigszins gespikkeld blad. Bob Solberg besloot deze hosta niet te vermeerderen via de weefselkweek, maar in plaats daarvan wilde hij deze hosta op een speciale manier verkopen, nl. een stille veiling op genoemde conventie. Bob heeft de sport opgekweekt en in de lente van 1997 in tweeën gedeeld. De ene helft ging naar de conventie en de andere helft hield hij als ‘backup’ op zijn kwekerij. (Een tip voor iedere hostaliefhebber met een zeldzame hosta: zo snel mogelijk delen. Mocht er een verdwijnen dan is er altijd de andere nog.)  Bob showde  zijn ‘Gunthe’s Prize’ op de verkooptafel met een vel papier erbij. Daarop konden de bezoekers een schriftelijk bod doen binnen een gelimiteerde tijd.  Deze verkoop veroorzaakte een hoop geroezemoes. Om de haverklap kwam er iemand kijken wat op dat moment het hoogste bod was.  Vlak voor het verstrijken van de tijd hadden heel veel liefhebbers zich rond het papier verzameld en boden nog flink tegen elkaar op.  Gunther Stark was een van de mensen die vooraan stond.  Een paar seconden voor tijd schreef hij zijn bod op. Hij wilde de hosta zo graag, dat hij uiteindelijk $ 850,- bood en zo eigenaar werd van deze prachtige hosta.  De naam kon niet anders zijn dan ‘Gunther’s Prize’.

‘Something Different’

Bruce Banyai vertelt hoe zijn moeder, Pauline Banyai, haar sport uit ‘Gold Standard’ de naam ‘Something Different’  heeft meegegeven.  Pauline Banyai  (the Michigan Hosta Lady) is erg actief geweest met het vinden van nieuwe hosta’s.  Zij heeft H. ‘Something Different’ gevonden, benaamd, geregistreerd en geïntroduceerd in 1990. H. ‘Gold Standard’ is overigens een sport van H. ‘Fortunei  Hyacinthina’. Bij het veredelen maakte zij veelvuldig gebruik van H. nigrescens en H. montana.  In de vroeger 80er jaren vond zij een H. ‘Gold Standard’ sport met een bijzonder kleurpatroon.  Toen Pauline aan haar zoon Bruce  vroeg hoe hij over die hosta dacht heeft hij, zonder veel opwinding, gezegd : “It is something different”. Na een paar jaar heeft Pauline Banyai  de hosta toen H. ‘Something Different’ genoemd.

June’

Michael Shadrack stond op een van de Chelsea Flower Shows in Londen bij een  H. ‘June’ toen er  een vrouw naast hem kwam staan en tegen hem zei: “Ik werk met de man die H. ‘June’ op de markt heeft gebracht”.  Zij bracht Michael in contact met die man. De man in kwestie  bleek Julian Nicholas te zijn, de latere directeur van Neo Plants uit Engeland.  In 2010 ontstond er tussen Michael Shadrack en Julian Nicholas een briefwisseling waarin het verhaal van H. ‘June’ uit de doeken werd gedaan. In de late 80er jaren was H. ‘Halcyon’ , een product van Eric Smith,  een van de hosta’s in de weefselkweek van Neo Plants . Een jonge stagiare,  Samantha Cook, later productie manager bij Neo Plants geworden, vroeg of zij wat planten, die toch weggegooid zouden worden, mee naar huis mocht nemen. Zij plantte de gevonden hosta’s  in de tuin van haar moeder June. Het jaar erop  vond haar moeder een opvallend mooie hosta tussen de aangeplante hosta’s. Deze ging terug naar Neo Plants en werd in de weefselkweek opgenomen. Toen het daar uit de weefselkweek kwam zag men pas de geweldige kwaliteiten van deze hosta en om de moeder te eren werd deze hosta ‘June’ genoemd.  De rest is geschiedenis, althans bijna. In 2009 werd aan H. ‘June’ de eerste “Benedict Garden Performance Medal’’ toegekend, een prijs die is ingesteld ter nagedachtenis aan Herb en Dorothy Benedict, een beroemd Amerikaans hosta kwekersechtpaar.‘ June’ is geregistreerd in 1991 door Neo Plants en door de American Hosta Growers Association (de Amerikaanse hosta kwekers vereniging) uitgeroepen tot Hosta van het jaar in 2001. H. ‘June ’is een van de vele sports uit H. ‘Halcyon’ en is een van de populairste hosta’s die er bestaan. O.a. H. ‘June Fever’ en H. ‘Touch of Class’ zijn weer als sport ontstaan uit H. ‘June’.

 ‘Paradise Joyce’

H. Paradise Joyce’’ is ontwikkeld door Marco Fransen. De kwekerij van Joyce en Marco Fransen is gelegen aan de Paradijsweg in Ter Aar. Veel hosta’s die door Marco zijn ontwikkeld of gevonden hebben de prefix Paradise meegekregen. De laatste jaren gebeurt dat veel minder.  
Marco heeft een collectie van meer dan duizend hosta’s. Ik heb mij laten vertellen zelfs ongeveer 1.300.  Wanneer er nieuwe hosta’s in zijn collectie worden opgenomen worden er weer oudere uit verwijderd om ruimte te maken voor nieuwe soorten. Het is ook een goede manier om binnen het enorme sortiment te selecteren.

‘Paradise Joyce’ is net als o.a. H. ‘El Niño’, H. ‘First Frost’ en H. ‘Valley’s Lemon Ice’ afkomstig uit ‘Halcyon’ en is vernoemd naar Joyce,  de echtgenote van Marco. H. ‘Paradise Joyce’ is al bijna 20 jaar op de markt. De hosta is kwekersrechtelijk beschermd. ‘Paradise Joyce’ toont heel veel gelijkenis met ‘H. ‘June’, ook een sport uit H. ‘Halcyon’, echter in tegenstelling tot H. ‘June’ begint H. ‘Paradise Joyce’ geheel blauw waarna het centrum in de loop van het seizoen geel-groen wordt en doorkleurt naar lichtgeel of zelfs bijna wit.

Ik hou mij aanbevolen voor opmerkingen, correcties enz. Reacties naar hostadroom@xs4all.nl.  Wilt u meer weten van een bepaalde hosta t.a.v. de naamgeving? Vraag het mij! Ik zal proberen het antwoord te vinden.

 

Hosta ‘ Banana Boat'

William (Bill) and Eleanor Lachman hebben deze hosta in 1991 benaamd naar de song van Harry Belafonte, ‘Day-O (The Bananaboat Song)’. Harry Belafonte werd 93 op 13 maart van het afgelopen jaar. Bij die gelegenheid doneerde hij zijn persoonlijke archief aan de New York Library. Zij archief omvatte foto’s, opnames, films, brieven, kunstwerken, plakboeken en nog ander materiaal.  Harry Belafonte werd beroemd in 1956 na het uitbrengen van zijn song “Day-O (The Bananaboat Song)”.  Naast muzikant en acteur was Belafonte vooral actief in de burgerrechtenbeweging. Warren Pollock kon zich nog herinneren dat een aantal jaar geleden het echtpaar Lachman bevestigde dat de hosta ‘Banana Boat’ door hen is vernoemd naar dat beroemde lied. Voor nadere informatie heeft Pollock contact gezocht met de dochter van het echtpaar Lachman, Elizabeth Lachman wonend in Duitsland. Zij bevestigde dat haar moeder in tegenstelling tot haar vader, een fan was van Harry Belafonte. William Lachman, overleden op 86-jarige leeftijd in 1998,  speelde sopraan saxofoon en Eleanor, overleden op 90-jarige leeftijd in 2004, speelde fluit.

De eerste drie coupletten staan velen waarschijnlijk nog voor de geest:

Day-o! Day-o!

Daylight come and me wan’ go home

Day, me say day, me say day, me say day

Me say day, me say day-o

Daylight come and me wan’ go home

 

Work all night on a drink of rum

Daylight come and me wan’ go home

Stack banana ’til de mornin’ come

Daylight come and me wan’ go home

 

Come, mister tallyman, tally me banana

Daylight come and me wan’ go home

Come, mister tallyman, tally me banana

Daylight come and me wan’ go home

 

Dit lied was een worksong en werd gezongen door de arbeiders die de bananen ’s-nachts in de boten moesten laden en wanneer het daglicht kwam konden zij stoppen met werken.

De hosta ‘Banana Boat’ wordt vermeld als zaailing van de H.’Carnival’ en H. ‘Galaxy’ series gekruist met H. ‘Reversed’  (Paul Aden - 1978). H. ‘Banana Boat’ is een opvallende hosta met blauw/groen blad met een gevlamd geel centrum. De bladeren zijn enigszins gecupt.

Handy Hatfield van Hatfield Gardens introduceerde H. ‘Banana Boat’ in 1990. De eerste exemplaren kostten $ 200,00. De Hatfield Gardens waren toonaangevend in de 80-er en 90- er van de vorige eeuw en introduceerden hosta’s van beroemde veredelaars, zoals William en Eleanor Lachman, Kevin Vaughn, Dick Ward, Mildred Seaver, Clarence Owens en meer.

 

Moniker

In de hosta nomenclatuur is een ‘moniker’  een specifiek woord in een cultivar-naam dat de ‘originator’ of naamgever aanduidt. Het is het eerste woord in een hostanaam en wordt gebruikt voor alle namen van dezelfde ‘originator’, zoals bijv. Lakeside en Valley’s.

Een voorbeeld van een moniker is die van Josh Spece: Country.

Josh Spece en zijn moeder zijn eigenaren van “In the Country Gardens and Gifts” in de plaats Independence in de Amerikaanse staat Iowa. Ook Don Dean heeft de moniker Country gebruikt voor sommige van zijn hosta’s.

Josh Spece legt uit hoe hij aan deze moniker is gekomen. Hij is opgegroeid op een boerderij in het landelijke oosten van Iowa. Toen hij in 1998 besloot een kwekerij te beginnen wilde hij een naam die recht deed aan wie hij en zijn moeder waren. Hij dacht aan ‘In The Country’, Vanaf de eerste dag besloot hij het woord ‘Country’ te gebruiken voor zijn hosta’s.

In 2011 richtte Josh Spece een fonds, het ‘Building a Dream’ fonds op om geld in te zamelen voor een huis dat toegankelijk moest zijn voor mensen met een handicap. Don Dean, een bekende hostaveredelaar benaderde Josh met het voorstel om een van zijn hosta’s te doneren met de bedoeling de hosta middels weefselkweek te vermeerderen. Zij besloten de hosta ‘Country Dreaming’ te benamen met Don Dean als originator en Josh Spece als naamgever. In 2013 werd deze hosta geregistreerd. H. ‘Country Dreaming zou exclusief verkocht worden door ‘In the Country’. Het was belangrijk dat de naam van de hosta zou passen in de situatie. De volgende exclusieve introductie was ‘Country Melody’. Samen kwamen zij overeen om de naam Country te blijven gebruiken. Zo kwamer er in 2020 nog 3 introducties bij: ‘Country Confessions’, ‘Country Fine Print’ en ‘Country Sun Drop’.

Om het wat ingewikkeld te maken zijn er andere introducties waarbij de naam Country niet als moniker is bedoeld: ‘Country Warrior’ (2017), ‘Country Double Take (2019), ‘Country Rippled Relic (2019), ‘Country River Rapids’ (2020) en ‘Country Candied Confection’ (2020) van Don Dean, ‘Country Corn’ (2017) van Kay Dye, ‘Country Mouse’ (2007), van Hans Hansen, ‘Country Cousin’ (2012) van Dick and Jane Ward en tenslotte ‘ Country Gentleman’ (2010) van Herb en Dorothy Benedict en geregistreerd door Rod Kuenster

 

Inmiddels zijn er tegen de 100 Monikers o.a. uit de Lage Landen:

 

Buffalo                        Dana & Milan Zubrik

Chris’                          Christina Brinkmann

Coastal                       Rik Desmedt

Flemish                       Danny van Eechaute

Frisian                         Bate Aukema

Hanja’s                       Jan Hurup Hansen

Holar                           Ronnie van Keer

Kempen                      Patrick Butaye

Mill’s                           Rob Sneyers

Paradise                     Marco Fransen

Pete’s                         Piet de Rooij

Teltow                          Manfred Entemann

Valley’s                       Jeroen Linneman