"What's in a Hosta Name"

Heel vaak heb ik mij afgevraagd, als ik weer nieuwe hosta’s had aangeschaft, wat er achter de naam van de hosta schuilging. Daarom leek mij interessant om eens te kijken naar de achtergrond van de naam van een hosta. Waar komt de naam vandaan? Wat is betekenis? Enz.  Ik hoop in de nabije toekomst meer hosta’s onder de loep te kunnen nemen. De artikelen onder naam “What’s in a Hosta Name” komen uit uitgaven van The Hosta Journal, een uitgave van The American Hosta Society, en geschreven door Prof. Warren I. Pollock. Enkele van zijn beschrijvingen van diverse hosta’s zijn door mij in een verkorte versie hier weergegeven. Prof. Pollock heeft toestemming gegeven om zijn artikelen te vertalen en te publiceren in het ‘Hostablad’ en ook op mijn website. 

‘Praying Hands’
Jerry Williams, een Amerikaan, kocht deze hosta in een kleine kwekerij in Wisconsin in 1991. Toen hij een medewerker vroeg naar de naam kreeg hij als antwoord “Het is een hosta”. Williams zei, “Ja dat weet ik, maar welke variëteit is het?”. Het antwoord was, “Ik heb geen idee”. Williams vroeg, “Voor hoeveel wil je het verkopen?”. “Wat denk je van $ 3,95?’. “Prima, ik neem het”. Thuisgekomen probeerde hi de hoste te identificeren in ‘The hosta Book’ van Paul Aden en ‘The Genus Hosta - Giboshi Zoku’ van George Schmid, maar zonder succes. In 1994 liet hij een opgepotte ‘Praying Hands’ zien aan Ken Anderson en Hideko Gowen, 2 hosta experts. Beiden vertelden dat ze deze hosta nog niet eerder hadden gezien en ze gaven Jerry het advies het te benamen en te registreren. De gelijkenis met de ets van de Duitse kunstenaar Albrecht Dürer, genaamd ‘Praying Hands” uit 1508 was aanleiding om deze hosta ‘Praying Hands’ te noemen. De bladeren zijn soms zo gevouwen dat de randen elkaar raken. Ook staat het blad vrij rechtop. In 1994 gaf Jerry Williams een exemplaar aan de kweker Walter Hoover, waarna de opmars is begonnen.  Vooral na de introductie heeft  ‘Praying Hands’, in ’96 en’97,  diverse prijzen gewonnen.  

Het langwerpige blad van ‘Praying Hands’ is donkergroen met een goudgele rand.

(uit ‘the Hosta Journal’, Volume 29, Number  1)

‘Wolverine’
Geintroduceerd in 1995 door Jim Wilkins uit Jackson, Michigan. ‘Wolverine’ is een medium hosta met blauwgroen puntig blad met een gele rand dat in de loop van het seizoen verkleurt naar donkergroen.

Jim Wilkins was aanhanger van het ‘Michigan Wolverines football team’ van de University of Michigan.  In 1998 wonnen de Wolverines de zogenaamde ‘Rose Bowl’. De ‘Rose Bowl’ is een competitie tussen Amerikaanse universiteitsteams. Zij spelen American Football. 

(uit ‘the Hosta Journal, Volume 29, Number 1)

‘Empress Wu’

 

Van ‘Empress Wu’ wordt gezegd dat het de grootste hosta is die er thans bestaat.  Zij is voor de verkoop geïntroduceerd in 2008 door Brian en Virginia Skaggs uit Lowell, Indiana. Het is een zaailing van ‘Big John’. Clarence Owens uit Michigan heeft ‘Big John’ in 1986 geregistreerd als zaailing van sieboldiana ‘Mira’. Volgens George Schmid, die o.a. een studie heeft gemaakt van de Hosta sieboldiana, heeft ‘Empress Wu’ een montana achtergrond.  De naam is afkomstig van keizerin Wu Zeitan uit China, die leefde van 625 tot 705 n.Chr. De naamgever had ook kunnen kiezen voor Alice, de naam van zijn grootmoeder  of Beth, de naam van zijn moeder, maar hij heeft gekozen voor een van de krachtigste vrouwen uit de geschiedenis.  Wu Zeitan is de enige vrouwelijke keizer(in) geweest van China. Zij was keizerin van de Zhou-dynastie van 690 tot 705. Vlak voor haar dood in 705 werd zij middels een coup afgezet.

 (uit ‘the Hosta Journal’, Volume 42, Number 1)

‘Ben Vernooij’

Naast zijn 40-urige werkweek startte  Paul Vernooij in 1987 een kwekerij van vaste planten in Hillegom. Na 5 jaar was zijn kwekerij dermate gegroeid dat hij zijn vaste baan heeft opgezegd om zich volledig te concentreren op de kwekerij. Enige jaren later trad zijn broer Ben toe. Er werden diverse soorten vaste planten geteeld, maar het hart lag bij de hosta en de pioenroos. In 2006 verhuisde het bedrijf naar een groter perceel in de Zilk. Het was een bewogen jaar m.n. door het overlijden in het voorjaar van Ben. Ben leed aan kanker. Zijn echtgenote Rian runde vanaf dat moment het bedrijf samen met Paul.

In mei 2012 vond op de Keukenhof de doop plaats van de hosta ‘Ben Vernooij’.  Dat gebeurde door de nog jonge dochters van Ben Vernooij, Marije, Femke en Veerle. De doop van deze hosta was een eerbetoon aan Ben Vernooij, een enorme liefhebbers van hosta’s. Een deel van de financiële opbrengsten zal ten goede komen aan het kankeronderzoek. De hosta ‘Ben Vernooij’ is een prachtige en zeer populaire hosta. Tot slot: Vernooij VOF presenteert zich in het buitenland onder de naam Vernooy , gezien het internationale karakter van het huidige bedrijf.  Vorig jaar overleed op 25 juli 2016 Paul Vernooij heel plotseling in zijn slaap.

‘El Niño’

El Niño betekent ‘kleine jongen’ in het Spaans, maar El Niño is beter bekend als het periodieke klimaat fenomeen waarin tropisch water uit de Stille Oceaan buitengewoon wordt opgewarmd en daardoor wereldwijd weerpatronen veranderen en waarin in de ene regio regenval toeneemt en in de andere grote droogte ontstaat. Zuid-Amerikanen hebben gekozen voor de naam El Niño, daar de weersverandering plaatsvindt rond Kerstmis. De naam  verwijst naar het Christus kind.

H. ‘El Niño’ is ontwikkeld door hostakweker Piet Warmerdam uit Noordwijk. H. ‘El Niño’ is in 2003 geregistreerd als een hybride van H. ‘Halcyon’ x een selectie van H. tardiflora, doch wordt beschouwd als een sport van H. ‘Halcyon’. Een andere vorm van H. ‘Halcyon’ met een witte rand, die erg veel gelijkenis vertoont met H. ‘El Niño’,  is H. ‘First Frost’, ook een zeer populaire hosta en  een sport uit de weefselkweek.  Toen Piet Warmerdam H. ‘El Niño’ voor het eerst zag riep de hosta associaties op met hevige stormen van krachtige diep blauwe golven veroorzaakt door het fenomeen El Niño.

 

 

 

Ik hou mij aanbevolen voor opmerkingen, correcties enz. Reacties naar hostadrm@xs4all.nl.  Wilt u meer weten van een bepaalde hosta t.a.v. de naamgeving? Vraag het mij! Ik zal proberen het antwoord te vinden.